Излезе първият за 2015 година брой на списание Сигурност

Последни Статии

Меморандум „Брод за България”

Меморандум за създаването на обществен форум за единение „Брод за България” България е страна на конфронтацията и противопоставянето. Българският народ е разделен и разединен. Ние сме най-бедната държава Прочети още...

Неолибералният модел на глобализация

Международните организации Глобализацията превръща международните организации в структури, обслужващи интересите на глобалния капитал. Противно на очакванията, във времето на глобализация ООН започна да губи своето значение и сила. Прочети още...

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

проф.д-р, полк. (о.з.) Стойко Стойков Върху състоянието на сигурността в Европа и света все по-голямо влияние оказва неравномерното икономическо развитие в отделни страни и региони, което се разглежда Прочети още...

Националната сигурност на България и „неоосманистките амбиции“ на Турция

България като самостоятелен и независим национално-държавен феномен е изправена през последните десетилетия пред редица заплахи, съдържащи в себе си опасността от изпращане на нашата Родина в зоната на Прочети още...