Излезе новият 12-ти брой

Последни Статии

Какво ви очаква в новия 12-ти брой

Свободата на мисълта Л. Мурджев 25 години преход Г. Вацов Ислямът или другите виновни д-р Т.Стойчев  Доган- кинжалът проф. Й. Начев „Неоосманистките амбиции” на Турция проф. Н.Стефанов  Завещанието Прочети още...

Аксиологическата криза в условията на глобалната криза

Резюме Всяка ценностна система представлява скала, в която обектите се подреждат в определена йерархия. Скалата на предпочитанията в различните времена за различните групи или отделните индивиди не е Прочети още...

Съвременни тенденции в икономическото и научно-техническо разузнаване в Швеция, Англия и Канада

Швеция. Вековният неутралитет на Швеция е наложил своят отпечатък на особеностите на частното икономическо разузнаване и неговата връзка с държавните спецслужби. Икономиката на тази държава е една от Прочети още...

КРИТИЧЕН ПОГЛЕД НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА

Продължение от 7/8 брой Захари Бисеров, хоноруван преподавател в НБУ,  докторант  ВА“ Г. С. Раковски” Друга уязвима и много важна част от конструкцията на Системата за защита е Прочети още...

Предвижването на Евроатлантизма на Изток и неизвестностите пред него

Предната, условно да я наречем, фронтова линия или контактна зона на евроатлантизма минава през територия, на която са разположени Югоизточната граница на Руската федерация и североизточната на Украйна. Прочети още...

ЧЕРВЕНИТЕ ВЪГЛЕНЧЕТА

Господин ГОЧЕВ (1915-1975) е роден в с. Обручище, Старозагорско, участник  в антифашисткото съпротивително движение. След 9 септември се включва в дейността на Държавна сигурност. При създаването на външнополитическото разузнавателно Прочети още...