ТЪРСЕТЕ НОВИЯ 10-ТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ СИГУРНОСТ

Последни Статии

ДВЕ СМЪРТИ НЯМА, А БЕЗ ЕДНА НЕ МОЖЕ

Стефан Богданов (1910-1986) е роден в Трявна, активен участник в нелегалното комунистическо движение и в антихитлеристката съпротива. През 1932-1933 г. изкарва специална школа към Коминтерна в Москва. През Прочети още...

ЗА НОВА КУЛТУРА НА СИГУРНОСТТА

В съвременната геополитическа ситуация в света нерядко мерките за сигурност още повече засилват несигурността. В основата на този парадокс стои надпреварата за военно надмощие, мотивирана от милитаристични цели Прочети още...

ОТКЪДЕ ПРОИЗТИЧАТ ОПАСНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА МАЛОУМИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ „ПОЛИТИЦИ”

Изглежда, че невежеството и тъпотията са силно заразни и българските „държавници и политици” са сред най-застрашената популация. Документът на Министерство на отбраната „Визия 2020” възуди за малко духовете Прочети още...

За стабилизиране на военноавиационното образование в страната

Различните  проблемни  аспекти  и  възможните  начини  за  разрешаването  им   при   откриване   на  Висше  военновъздушно  училище  в  България  бяха  обсъдени  на  организираната  от  Българската  авиационна  асоциация  обществена  дискусия,  проведена  Прочети още...

Северен ледовити океан – природни ресурси и геостратегически проблеми

Северният ледовити океан е сърцевината на Арктика, включваща и огромни крайбрежни зони. През 1845 г. Английското географска дружество го  нарича Северния океан, а по-после Полярен басейн, Арктически басейн Прочети още...

МЕЖДУКУЛТУРНОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ПОВЕЛЯ НА ВРЕМЕТО

В наши дни появата на научно изследване в автентичен академичен стил вече само по себе си е явление. Това е сериозно предизвикателство особено за съвременната родна хуманитаристика. На Прочети още...