Абсурдите на Африка

44444444444…Африка… Третият свят… Болести… Расова дискриминация…

Колонизатори… Освободителни движения… Фронтове…

Граждански воини… Оръжие… Кървави диаманти…

… Спин… Насилие… Смърт…

…Уникална природа…! Животни и изобилие от красоти… НАМИБИЯ

…Савана… Джунгла…

…Океани… Пустини…

…Езера… Безкрайност… Небета и Луни…

… Звуците на Утрото… Песните на нощта…

Полетът на Лешоядите…

Взривът на изгрева и Звездопада…

…Бушменски рисунки

Ловен туризъм, превърнат в индустрия.

Частни самолети. Летища. Молове. Диаманти.

Уран. Черни кобри. Мамби. Изящни жени.

…Бедност…

……………………………………….Африка
 ” Бушменски стрели”   Част I