проф. Бончо Асенов

проф. Бончо Асенов Бончо Асенов е роден през 1946 г. в гр. Перник. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1970 до 1981 г. работи в контраразузнаването на МВР, след което до 1992 г. е преподавател във Висшия институт на МВР. През 1980 г. защитава докторантура по философия, а от 1987 г. е доцент по специалността „Защита на сигурността“. През 1992 г. е пенсиониран като подполковник от резерва. Понастоящем е професор във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, където чете лекции по „Теория на разузнаването и контраразузнаването“ и „Теория на оперативно-издирвателната дейност на полицията“. През 2008 г. получава научна степен „доктор на икономическите науки“. Има издадени 19 книги по проблеми на сигурността, религията и национализма, от които 4 са преиздавани.

Публикации от проф. Бончо Асенов: