д-р Тихомир Стойчев

д-р Тихомир Стойчев Тихомир Стойчев е магистър по история и политилогия, доктор по организация и управление на националната сигурност. Автор на три книги. Има множество публикации в печатните и електронни медии, чиито теми се свързват основно с политиката, обществените отношения и проблемите на сектора „Сигурност”. Член на ръководствата на различни неправителствени организации, той е и председател на „Национален антикриминален и антитероритичен форум”. Хоноруван преподавател. Бивш служител на МВР, където е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности. Един от първите, назначени в създадената през 1991 г. Централна служба за борба с организираната престъпност, началник на отдел и заместник на направление, през 1992 г. той става неин директор.

Публикации от д-р Тихомир Стойчев: