ген. Кирил Цветков

ген. Кирил Цветков Генерал-лейтенант КИРИЛ ЦВЕТКОВ е роден на 11 септември 1947 г. в София. • Магистър по управление на военни формирования и военен инженер-химик. • Магистър по специалността „Органичен синтез“. • 1968 г. завършва с отличие и медал ВНВУ „В. Левски“ специалност „Химически вой¬ски“ – команден профил. • 1980 г. завършва със златен медал Военна академия за химическа защита в Москва. • 1988 г. завършва с отличие Академията на Генералния щаб на Руската федерация. • Началник на Химическите войски и Началник на управление „Ядрена, химическа и биологическа защита и екология“. • Под негово ръководство се разработва теорията за многоцелевото използване на химическите войски • 1996 г. получава звание „генерал-майор“. • От 1997 до 1999 г. е началник на Оперативно управление в ГлЩ на Сухопътните войски • През 2000-2001 г. е на работа в ГЩ на БА, формира и ръководи новото по стандартите на НАТО Планиране на отбраната и въоръ¬жените сили • От 2001 до 2003 г. е Началник на Главния щаб на Сухопътните войски. Получава званието генерал-лейтенант. • Завършил е поредица от курсове в колежи и школи на НАТО и България • Носител е на най-високите военни отличия на съвременна България. • Председател и почетен член на Асоциацията на Сухопътните войски на България • От 2011 – Председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната. • Автор на книгата „Под сянката на промените и закона“.

Публикации от ген. Кирил Цветков: