доц. д-р Красимир Коев

доц. д-р Красимир Коев Доц.д-р Красимир Коев е доцент по очни болести в Медицински Университет София. Магистър по здравна политика и мениджмънт в здравеопазването. Работил е продължително време в Медицинска Академия Сафия, Университетска Александровска боллница и Университетска болница Царица Йоана. От 1995 г. до 1998 г. е докторант в Националната очна болница на Франция и в Университета Рене Декарт в Париж, където през 1998 г. защитава докторат. Член е на Френското дружество по очни болести, Нюйоркската академия на науките,Световната асоциация по катаракта и рефрактивна хирургия, Американската Академия по офталмология и др. Бил е командир на разузнавателно отделение две години. В момента е офицер от запаса. Прадядо му Марин Савов е бил четник в четата на Филип Тотю, опълченец в боевете на Шипка, участник и в Съединението 1885 г.

Публикации от доц. д-р Красимир Коев: