проф. Христо Иванов

проф. Христо Иванов Професор Христо Иванов е доктор на икономическите науки и доктор по философия. Има богат опит на ръководител в Академията на МВР. Той е дългогодишен служител на МВР. Понастоящем е професор във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Има издадени 14 монографични труда по проблемите на сигурността и опазването на обществения ред, 4 учебника по Полицейско право в съавторство, както и над 20 статии и над 50 научни доклада, публикувани в реномирани научни списания у нас и в чужбина.

Публикации от проф. Христо Иванов:

    Този автор все още няма публикации.