доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Мария Нейкова Мария Нейкова е зам.-декан на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Доцент по административно право в Бургаски свободен университет и доктор във Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Член е на Съюза на учените в България, Асоциация на завършилите колежа по отбраната на НАТО, Българска асоциация по криминилогия, Почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и др.

Публикации от доц. д-р Мария Нейкова: