marinov

Васил Маринов 24 юли 2013 г. – назначен за заместник-министър на вътрешните работи на Република България Май 2013 г. – юли 2013 г. – директор на териториалната дирекция „Национална сигурност“ – София, ДАНС 2012 г. – 2013 г. - секретар по отбрана и сигурност на Президента на Република България 2009 г. – 2012 г. - задграничен представител на Държавната агенция "Национална сигурност" в Белгия 2008 г. – 2009 г. – заемал последователно длъжностите директор на дирекция „Противодействие на корупцията“ и главен директор на Главна дирекция „Икономическа и финансова сигурност“ в Държавната агенция "Национална сигурност" 1990 г. – 2008 г. - заема различни длъжности в структурите на Министерството на вътрешните работи

Публикации от marinov: