проф. Йордан Начев

проф. Йордан Начев Проф. Йордан Начев, роден през 1945 г., е преподавател в софийския Университет по библиотекознание и информационни технологии, катедра „Комуникации и сигурност“. Доктор е на икономическите науки. След завършването на висшето си образование е дългогодишен оперативен работник в Научно-техническото разузнаване. Пребивавал е под прикритие в няколко западноевропейски страни. Владее 5 езика. До пенсионирането му през 1997 г. е ръководил професионалната подготовка на служителите на Националната раузнавателна служба. След това се отдава на научно-изследователска и преподавателска дейност. Автор е на книги, касаещи проблеми на разузнаването и на редица публикации по проблеми, свързани с националната сигурност. Преподава и в други висши учебни заведения.

Публикации от проф. Йордан Начев: