ген. Съби Събев

ген. Съби Събев Завършил ВА “Г.С.Раковски” и Военновъздушния колеж на ВВС на САЩ, както и висши курсове във Военния колеж на НАТО в Рим и Центъра за европейски изследвания на сигурността “Джордж Маршал” в Германия. Като офицер е служил в тактически и оперативни структури на ВВС, оглавявал е последователно Главно оперативно управление и управлението за стратегическо планиране в ГЩ и е завършил военната си кариера като първи военен представител на България в Главната квартира на НАТО, след приемането на страната ни в организацията. Член е на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” и е председател на фондация “Център за изследване на националната сигурност”. Преподава отделни курсове в Нов български университет и осъществява изследователска дейност в областта на съюзната и национална сигурност и отбрана, стратегията и войната. Владее английски и руски език.

Публикации от ген. Съби Събев: