проф. Евгений Сачев

проф. Евгений Сачев Евгений Сачев произхожда от стар български род от района на Битоля, Македония. Роден е на 9.XII.1952 г. в Червен бряг, Плевенска област. Учил е във ВНВУ „В. Левски“ В. Търново (сега Национален военен университет), в СУ„Св. Кл. Охридски“ и в УНСС. Той е единственият в България професор по културно наследство и национална сигурност. Евгений Сачев още е доцент по социокомуникативна музеология, магистър по история, философия и икономика, доктор по социология и доктор на икономическите науки. Бил е член на Специализирания научен съвет по национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Република България. Участвал е в мисии по спасяване на паметници на културата и историята в чужбина. Работил е като главен експерт в МОН, експерт в Министерството на икономиката и експерт в Народното събрание. Проф. Сачев има големи заслуги за развитието на българската музеология и музейно дело. Повече от 30 години работи в сферата на културното и историческото наследство. Бил е директор на Националния музей-параход „Радецки” и на Архитектурноетнографския музей „Старият Добрич”. От 2003 г. до 20.III.2006 г. е бил директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства. Научен сътрудник I ст. по етнология. Проф. Сачев е автор на единствения български речник-справочник по музеология. Има повече от 200 научни публикации и десетки книги. Положил е основите на науката за паметниците на културата и историята – културономия. Проф. Сачев е учредител и член на редица обществено-патриотични сдружения. Член е на УС на Общобългарската фондация „В. Левски“ и на Общонародната фондация „Хр. Ботйов“. Съпредседател е на „Център Сдружение за изследвания в областта на науката, етносите и сигурността”. Експерт е в Българското бюро за разследване и Федерацията на свободните граждани. Зам.-председател е на Общобългарския парламент. Член е на управителния съвет на Сдружение „Обединени българи за устойчив свят”. Почетен член е на Международния научен съвет на Международния научен фонд. Член е на редакционните съвети на списанията „Сигурност“, „Паметници, реставрация, музеи“ и „Будител“.

Публикации от проф. Евгений Сачев: