„БРОД“ ЗА БЪЛГАРИЯ

„БРОД“ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Интервю с новия председател на КООСО, издател на списание Сигурност –

Лазар Мурджев

 

LAZAR-MurdjevКак новият предеседател на КООСО ще характеризира изминалия отчетен период на организацията? 

Дейността на КООСО през отчетния период е многолика и многопластова и е характеризирана от динамиката на обществено-политическите реалности.

Една от приоритетните задачи на Конфедеративния съвет беше да се разработят документи и позиции на Конфедерацията за участие в общозначимите национални общиствено-политически процеси, свързани  с  националната сигурност и отбрана.

 Резултатите в голяма степен доказаха, че когато сме заедно е възможно много. За съжаление, за пореден път разочарованието от политическата действителност надделя и като изключим определени успехи в сферата на организационната и социална политики в МО, за Конфедерацията остана лошия привкус от усещането на употребени… както, разбира се, натрупания опит, сработването, доброто вътрешно взаимодействие в КС и тежките изводи за верната позиция на неутралитет за Конфедерацията.

Какво направи КООСО за бранша „Сигурност и отбрана”?

Важна, с приоритетно значение, задача беше да се търси взаимодействие и координация на усилията с другите военнородолюбиви организации, с компетентните органи на Министерството на отбраната и МВР в интерес за обезпечаване на специфични потребности на нашите членове. В това отношение се положиха много усилия за разработване на съвместни документи и планове на Конфедерацията с Министерство на отбраната и МВР. Конфедерацията своевременно предостави „Визия за развитието на отбраната и въоръжените сили на Република България“. Водени от убеждението за необходимост от граждански контрол върху състоянието на отбраната и въоръжените сили, КООСО предложи на общественото внимание кратък анализ на състоянието им, както и визията за тяхното развитие в нарочна сборна брошура. Своевременно бе разработена и „Визия за развитие и приоритетите в направление Сигурност на КООСО“, с което Конфедерацията заяви, че е в нов етап от своето развитие. Качествено различната обстановка в световен мащаб, несъизмеримата икономическа криза, политическата и военна нестабилност в Близкия изток, религиозното и етническо напрежение на Балканите, Асиметрията на заплахите, спецификата на българското социално-икономическо пространство и не на последно място криминогенната епикриза на България, определя дейностите на направление Сигурност в КООСО като мисия..- се посочва във Визията. Тук е мястото да споменем, че е възможно, а и належащо да се реализира идеята за създаване на Национална Разузнавателна Общност, което е и част от нашите предложения във Визията.

Вие сте издател и на списание Сигурност. Дискусиите там спомагат ли за отношенията между сродните организации ?

Утвърдиха се  добрите отношения и взаимодействие с ръководствата на СОСЗР и особено с Обществения съвет по отбраната. Така също името и позициите на Конфедерацията са във все по-добра съвместимост с Асоциация Сигурност, Асоциацията на Разузнавачите и Антитерористичния и Антикриминален Форум.

 Това е съвкупността и богатството от качествата, с които КООСО може да формира съвременния, верен модел, разковничето за позитивното развитие на процесите в бранша „отбрана, сигурност“, а защо не и възможен модел за национално единение. Тук е добре да отчетем активната позиция на списание „Сигурност“, което спомогна бавно, но категорично с КООСО да се идентифицират и голямата част от сродните организации от сигурността, както и ръководители на служби, представители на научната общност, БПЦ и др. .., които бяха липсващ сегмент в предишните етапи, след създаването му.

Това взаимодействие определено притесни някои кръгове и създаде предпоставки за допълнителен интерес към Конфедерацията и нейните намерения. Следва да отбележим, че нашето поведение амбицира и  част от сродни организации за сближаване  позиции между НПО от отбраната с тези от сигурността, като КООСО се цитираше или като пример, или като предизвикателство, а сред една малка част и като заплаха.

 

Посочете или разкажете за интересна конкретна изява на Конфедерацията.

Позволявам си да изброя няколко от по-съществените мероприятия и участия на КООСО през отчетния период, които също „смущават“ заспалата ни държавност със своята зрялост и перспективност и са обективен повод за самочувствие:

  • Кръгла маса, организирана от ОСВО и със съдействието на КООСО, БАН и списание „Сигурност“ – „НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ“. Тематиката, обединила целия спектър от национални приоритети се постави за първи път на открит форум, което бе прецедент за годините на прехода. Въпреки патронажа на вицепрезидента, г-жа Маргарита Попова и активното й участие, въпреки научната и експертна аргументираност на докладите и изводите, а може би точно тези факти – „силните на деня“ обрекоха на бездействие цялата национална и държавна администрация. Това, разбира се, не прави нас национално безотговорни. Това е и една от сериозните посоки, в които съм убеден, че КООСО трябва да продължи.
  • КООСО участва в проекта „ЦСКА завинаги“ от програмата „Инициативи за България“, който при новите общественополитически условия, гарантира развитие на националния спорт, престиж и ресурс за МО и достойни позиции и ангажимент на Конфедерацията, както самочувствие и възможности за офицерството в България под възстановената марка на армейския спорт.
  • КООСО активно участва и подкрепи усилията на цялата гилдия, съвместно с СОСЗР и всички сродни организации за промяна на Закона и отпадане зловредната за националната ни сигурност „Комисия по досиетата“.
  • КООСО активно подкрепи инициативата на БАА и осигури предпоставки в Деня на космонавтиката и авиацията с държавни награди да бъдат удостоени доайените – първите асове на Българските ВВС. Въпреки че голяма част получиха тези признания посмъртно, можем да бъдем горди, че сме спомогнали за една морална победа на българското войнство.
  • Участвахме в Съвета по отбранителни политики в МО, в срещи с ръководствата на МО и МВР.
  • КООСО подкрепи уникалната инициатива „Една детска сълза“abonament 2