Декларация на КООСО- Визия 2020

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РОСЕН ПЛЕВНЕНЛИЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ

   

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната

по повод проекта на „Визия 2020. България в НАТО и в Европейската отбрана”

Списание Сигурност

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната,

Ръководейки се от разбирането, че в нашата страна, като парламентарна република, стратегическите документи в областта на сигурността и отбраната се приемат от Народното събрание,

Отчитайки първостепенното значение на конституционния принцип за разделение на властите и на техните права, задължения и отговорности,

Споделяйки разбирането, че националният интерес стои по-високо от коалиционните и съюзнически цели и интереси в сферата на сигурността,

Подкрепяйки воденето на балансирана и национално-отговорна външна политика насочена за гарантиране и защита на националната сигурност,

ДЕКЛАРИРАМЕ:

 1.      Категорично се разграничаваме от заявената във Визията позиция, че Русия застрашава нашата национална сигурност и води /информационна/ война срещу Република България.

Подобни позиции и използването в политиката на двойни стандарти имат за резултат влошаване на българо-руските отношения и блокиране  традиционни братски взаимоотношения със славянските и православните народи на Руската Федерация.

2. Заставаме зад виждането, че не е работа на служебно правителство да приема стратегически документи в областта на сигурността и отбраната на страната, които по същество обезсилват други концептуално-доктринални документи, като Стратегията за национална сигурност, утвърдени с акт на Народното събрание.

Българската позиция на срещата на Върха на НАТО в Уелс може да бъде подготвена, приета по надлежния ред и изложена от Президента на Република България, без да се разработва за целта специална Визия.

3. Настояваме Министъра на отбраната да поеме политическа отговорност за предизвиканото напрежение на българо-руските отношения.

Списание Сигурност

Днес, в сложната геостратегическа среда за сигурност, ние имаме нужда от политици- патриоти и държавници- строители и защитници на съвременна България, а не от проводници на чужди политики и интереси.

Председател на КС на КООСО:

Л. Мурджев

Гр. София

27.09. 2014г.

Забележка: Декларацията е приета на заседание на КС на КООСО състояло се на 29.08.2014г.

КООСО