Меморандум „Брод за България”

Меморандум
за създаването на обществен форум за единение „Брод за България”

България е страна на конфронтацията и противопоставянето. Българският народ е разделен и разединен. Ние сме най-бедната държава в Европейския съюз.
Българската нация се топи. Ако днес обществото не застане на решителни позиции, утре България може да я няма на картата на света.
Политическата конфронтация нанася дълбоки рани на българското общество, ражда омраза и чувство за реваншизъм и мъст.
Българското офицерство винаги е било стожер на държавността, радетел и защитник на суверенитета и териториалната цялост на страната.
За нас, посветилите живота си на сигурността и защитата на Отечеството, единението на българската нация е кауза, за която е нужно да се работи от всички и с всички сили.
Затова, ние инициаторите и участниците в този форум – членове на военородолюбиви организации и на експертната общност от сигурността и отбраната бием камбаната на тревога за състоянието на българското общество и изразяваме своята решимост заедно да работим за единението на българската нация и за просперитета на Родината.

1. В резултат на проведената дискусия постигнахме съгласие да се обединим около идеята за създаване на отечествен форум за единение „Брод за България”.
Целта на форума е той да бъде трибуна и инкубатор на идеи и политики насочени за преодоляване на конфронтацията и противопоставянето в българското общество, да бъде пример и да способства за единение в името на националните интереси и просперитета на Отечеството.
2. Споразумяхме се да работим за утвърждаване на форума като обществена форма за дискусии и позиции на експертната общност /отбрана и сигурност/, с възможности за участие на политици, държавници, учени и общественици по актуални въпроси, свързани с единението на българската нация.
3. Участниците във форума да работят за разясняване на неговите цели и задачи сред членовете на родолюбивите организации и сред българската общественост и за приобщаване към каузата за единение.
4. Приоритет на форума е прокарването на „брод”/пример/ за единение на българската нация и за изживяване на наслоилите се през годините конфронтация и противопоставяне на политическа, верска и етническа основа.
5. Постигна се съгласие да се организира и проведе до края на първото полугодие на 2015г, национална среща /конференция/, посветена на единението на българското общество, където: да се обсъдят проекти /Визия за единение по приоритетите в областта на националната сигурност и за единение на нацията/, изготвени от работен колектив на Форума, съвместно с експертната общност на клуб Сигурност.
Битката със стереотипите, духовната мизерия и предразсъдъците, свързани с конфронтацията и противопоставянето е трудна и много тежка, но ние сме длъжни да я спечелим, за да има свободна и просперираща България.

Всички участници във Форума „Съмишленици за единение” заявяваме, че усилията и стремежите ни са в името на Отечеството и делото ни в името на България няма да е подвластно на властолюбие и лично облагодетелстване.

От инициаторите на Обществения форум
за единение „Брод за България”

17.03.2015г.
гр. София