Националните интереси и демографски аспекти на сигурността

  DSC03103Националната сигурност не е изолиран проблем, тя присъства във всяка политика – външна, икономическа, финансова, образователна, здравна, отбранителна, правоохранителна, разузнавателна и пр. Така че нивото на всички политики, взети заедно, определят степента на националната сигурност. За противодействие на тероризма, който е част от световната действителност, има два основни фактора – единият е външната политика, „играта” на обвързване, противопоставяне и балансиране, които определят степента на възможните конфликти и рискове за България; другият фактор е вътрешната сигурност, зависеща в много голяма степен от службите за сигурност (Пиргова 2012). Връзката между националната сигурност и интеграцията на етническите общности в гражданското общество е винаги актуална. За нас тя е значима и от гледна точка на разрешаването на етническите проблеми, наслоени от политиката на т.нар.  от тоталитарния режим възродителен процес, както и в контекста на евроинтеграцията на България. От друга страна, съобразно с доминиращите нагласи на обществено-политическата среда трябва да има баланс между сигурността и стабилността на държавата и интегрирането на етническите общности в гражданското общество. Наличието на ясна и адекватна личностна, етническа, културна, национална идентичност е едно от условията за реализирането на интеграцията и предотвратяване на рисковете за сигурността. Тук, съществена роля играе и средата за интегриране, която трябва да бъде отворена, перспективна и комуникативна. Тези фактори и адекватни държавни политики биха могли да повлияят на отделната личност да се интегрира в подходяща група, а общностите – в обществото.

ЦЕЛИЯТ ДОКЛАД МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В БРОЙ 6 ОТ 2015 г НА СПИСАНИЕ СИГУРНОСТ (поръчай тук)

ЛИТЕРАТУРА 

 • Гълъбов, Н. Демографският срив в България и усъвършенстване на демографската политика. С., 2005.
 • Гильов, А. САЩ залагат на многопластови и невоенни войни // Россия в глобальной политике”. BGNES 2014-11-23).
 • Господинов, Ив. Военнополитическо сътрудничество между България и страните от Югоизточна Европа през призмата на Евро-Атлантическата интеграция. В:- Военен журнал, СV, №2, 1998
 • Демография и сущность демографической политики. Наука – демография и демографическая политика //http://www.sociologysoul.ru/tpts-324-1.html.
 • Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.·         Иванов, И. Евроатлантическата сигурност тъпче на едно място // news.bgnes.com/ 07.07.2013
 • Кертиков, К. Национализъм и националните интереси//Социологически преглед, 3/1993, с. 37.
 • Концепция за национална сигурност. Приета с Решение на 38-то Народно Събрание от 16 август 1998 г., обн. ДЗ, бр. 46 от 22 април 1998.
 • Манов, Б. Демографската криза и националната сигурност – има ли изход за България / /Български икиномически преглед. С., кн. 2, 2014.
 • Минков, И. Етничната слагаема в демографските преброявания на населението в България // Български икономически преглед, бр. 1/2014.
 • Мичев, С. Духовни аспекти на сигурността. С., 2004.
 • Пиргова, М. Сигурност? Не е и без зряла политика // Преса, 27.07.2012
 • Проданов, В. (2005) Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм. С.
 • Проданов, В. Философски дилеми на сигурността //Политика и национална сигурност. ВТ., 2008.
 • Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000
 • Тахиров, М. Времена и културно общуване. С., 2014.
 • Тачър, М. (2013) Живот и политика. С.
 • Wolfers, Arnold. National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, 1952, Vol. 67, No 4, p. 485.