В БРОЙ 2/2017 ЧЕТЕТЕ

 

Народе!!! /пост-стината „Левски“/

Лазар Мурджев

Недовършената българска рапсодия

Георги Вацов

Апетити за българска земя валят от всички страни

Горан Симеонов

От дълбините на сърцето си

Доц. Мюмюн Тахир

Сувернитетът и глобализацията  

Васил Георгиев

Никой и нищо не бива да бъде забравено

Ваня Иванова

Визия за единение и обединение на военнопатриотичните съюзи

Ген. Стоимен Стоименов

България – за необходимостта от неоиндустриализация и неоаграризация на иновационна основа

Проф. Нако Стефанов

Неуважението към българската наука на държавно ниво е неуважение към самата държава и българския народ

Д-р Александър Трифонов

Калейдоскоп

Георги Вацов

 

53-тата поредна Мюнхенска конференция

Д-р Тихомир Стойчев

 

Да вярваме или да не вярваме? Отговор има

Стефан Мухин

Непознатият Пеню Костадинов

Проф. Бончо Асенов