БЪЛГАРСКО БЮРО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

BBR

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА “ББР”

  • съдействие на държавните и правоохранителните органи и на обществените организации, по всички основни въпроси на  политическите и социално- икономическите дейности по усъвършенстване на общодържавните и регионални програми, определящи  държавната политика по проблемите на националната безопасност, екологичната безопасност, действията при кризисни и извънредни ситуации /природни бедствия, промишлени аварии, етнически кризи/;
  • подобряване на условията и възможностите за работа на всички национални структури, свързани с борбата срещу обществените заплахи;
  • мотивиране на обществена нагласа към природосъобразен начин на живот;
  • стимулиране на обществен стремеж към опазване на екологичните ценности, подобряване на екологичното равновесие в България и повишаване екологичната култура на населението.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната

коосо

Обществената активност на Конфедерацията е насочена към подпомагане дейността на институциите в областта на сигурността и отбраната при осъществяване на тясно сътрудничество и взаимодействие с със сродните национални и международни организации и със структурите на НАТО и ЕС.
КООСО изразява желание за сътрудничество, партньорство и единодействие с всички обществени организации, които работят за позитивно влияние върху българското общество и възходящо развитие на неговите духовни и културни ценности.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

TITAN ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

LOGO_CSKA_FINAL_EPS_FOR_PRINT

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СИГУРНОСТ

NAS

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СИГУРНОСТ e неправителствена организация на юридически лица и на граждани, работили и работещи в службите за сигурност на България

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Национален антикриминален и антитерористичен форум

NAAF

Неправителствената организация на българските специалисти по борба с тероризъм и организирана престъпност

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана

NAFTSO

НАФТСО е призната представителна работодателска организация от частния сектор за сигурност в България и Европа

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

сввп

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ЦЕНТЪР- СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ОБЛАСТТА НА НАСЛЕДСТВОТО, ЕТНОСИТЕ И СИГУРНОСТТА

 Ciones

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА

 SUBO

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–