Център СИОНЕС дари на Русе паметник на Елиас Канети

DSC01344-2

На 20 юли 2015 г. Сдружение-Център за изследване в областта на наследството, етносите и сигурността /Център СИОНЕС/ официално дари на гр. Русе паметник на единствения българин нобелист /за литература/ Елиас Канети.

DSC01470

Официално паметникът бе приет от кмета на Русе г-н Пламен Стоилов

Бюст-паметникът е с висока художествена стойност, която оценка е безусловна и потвърдена от експерти в областта на културата, изобразителното изкуство и скулптури от страните, в които Канети е живял. Автор на монумента е майсторът на пространственото изображение – Георги Чапкънов – Чапа. Експресивното изображение е съчетало във формите си символи и дух, мъдрост и великолепие в достойнство и високоестетическо въздействие, предизвикващи възхищение и почит.

Скулптурата бе дарена на града от председателя на УС на Център СИОНЕС, проф. Евгeний Сачев и спомоществувателите на проекта – г-н Александър Чакмаков и г-н Лазар Мурджев, на скромна церемония в Дома на занаятите на ул. „Витоша“ 18 в Русе.

DSC01514

Дарението е символ за начало на работата на Културно-информационен център „СИОНЕС Русе“ .

Тези действия на сдружението са във връзка с т.6.1. от решенията на ОС от 25март 2014г, която гласи  „Развитието на проектите в гр. Русе и активната позиция на организацията в града, както и предстоящи активни форуми с участие на Сдружението, а също така и развитие на бизнес-проекти, чието реализиране е свързано пряко с членове на Сдружението, предполага определянето на гр.Русе, като перспективна зона за развитието на дейностите на Центъра.  За целта се създава Културно-информационен център към Център СИОНЕС, гр.Русе. Общото събрание избира пълномощника на Център СИОНЕС, гр.Русе – Николай Нанов за член на Управителния съвет на  Сдружението.“

В тази връзка и с любезното съдействие на „Титан Златна Панета – цимент“, в лицето на г-н Александър Чакмаков, Културно-информационния център има като близка и средносрочна цел – реставрация на сградата на “Дома на занаятите“ и изграждане на храм /църква-параклис/ в двора, което да превърне обекта в основен етно-културен център на гр. Русе, атракция и средище на занаяти, изкуство и вяра.