Наука

Сигурността като висша социокултурна ценност

Българското общество, нация и държава, встъпвайки в своето трето хилядолетие, преживяват сложни промени от икономически, социално-политически и духовен характер.  За съжаление продължава да се формира негативна тенденция към Прочети още...

Националният език като символ в сигурността

Националният език е един от факторите, способни да сплотят, обединят, свържат елементите на националната общност, като я превърнат в сила, а интеграцията се явява функция в процеси, в Прочети още...

Националните интереси и демографски аспекти на сигурността

  Националната сигурност не е изолиран проблем, тя присъства във всяка политика – външна, икономическа, финансова, образователна, здравна, отбранителна, правоохранителна, разузнавателна и пр. Така че нивото на всички Прочети още...

Национални интереси и демографски аспекти на сигурността

1. Национални интереси Съществен аспект на националната политика е демографското състояние на страната. Неговото нараснало значение се обуславя от множество фактори, които влияят положително или отрицателно върху етнодемографската Прочети още...

Културните цекато базов фактор за социална регулация в системата на сигурността

Социализацията на личността се обусловя от обективните и субективните фактори, свързани със социалната изразеност на културните ценности и с неговото участие в социокултурното развитие, както на отделната общност, Прочети още...

Мониторинг на алкохолния прием

  Въведение Сигурността и точността за идентификация и мониторинг на алкохолния прием, особенo при неясни клинични, както и съдебни случаи е тема с голяма важност т.к. засяга милиони Прочети още...

ГМО Храната като оръжие

Осемдесетте години на миналия век поставиха началото на засиленото участие на транснационалните компании (ТНК) в международните политически отношения. В световен план кор- поративната икономическа власт започна да нараства Прочети още...

ШИФЪРЪТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ Е РАЗКОДИРАН

Според авторите на новата книга, шумерската цивилизация е зачената на Балканите и е пренесена в Месопотамия  Основната идея на Киряк Цонев и Мирослава Цонева  е, че е една от Прочети още...

Език, религия и националната сигурноста

Древния български език-  Най- ранния език, на който са написани богослужебните християнски книги Нашите предци най-ранно от всички европейски народи са възприели християнството като равнопоставена религия с всички Прочети още...